Co nowego na blogu?

Biznes

Uprawy zbóż ozimych, zwłaszcza w obliczu obserwowanego w ostatnich latach ocieplenia klimatu, narażone są na szereg czynników przyczyniających się do spadku wielkości plonu. Jednym…