Na-Blogu.pl > Finanse
Poznaj zasady działania firm windykacyjnych

Windykacyjny rynek usług w Polsce  Kredyt kupiecki to podstawa gospodarki wolnorynkowej. Niesie on jednak z sobą ryzyko trudności w uzyskaniu spłaty długów. Wtedy przedsiębiorcy najczęściej zwracają się do firm windykacyjnych. Windykacyjny rynek usług w Polsce jest branżą rozwijającą się,…

alokacja-kosztów

Podczas realizacji projektów firma generuje koszty zarówno powiązane bezpośrednio z ich realizacją, jak i różne koszty pośrednie. Ich wpływ tak na opłacalność poszczególnych projektów, jak i rentowność całej firmy może być znaczący. Odpowiednie rozlokowanie kosztów pozwala na podjęcie działań…

uchylenie pozwolenia na budowę

Zanim inwestor zrealizuje inwestycje ma obowiązek dopełnić wielu czynności cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych i faktycznych, które składają się na cały proces budowlany; jedną z nich jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę definiuje się jako decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie…

Przemysł farmaceutyczny w Polsce

Przemysł farmaceutyczny w Polsce od dekady notuje ciągły wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się przemysł w naszym kraju. Obecnie jest to wartość około 1 proc. PKB, co sprawia, że jest największy w Europie środkowo-wschodniej i szóstym co do wielkości…