Na-Blogu.pl > Biznes > Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

Co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych?

odpady medyczne

Ratowanie zdrowia i życia ludzi to poważne i odpowiedzialne zadanie. Wiąże się ono jednak z powstawaniem dużych ilości odpadów medycznych. Segregacja, magazynowanie oraz transport odpadów medycznych podlegają surowym normom oraz przepisom. Z tego względu transportem oraz utylizacją odpadów medycznych zajmują się wyspecjalizowane firmy. Wszystkie placówki medyczne są zobowiązane do odpowiedniego przechowywania oraz oznaczania odpadów medycznych. Dlaczego tak się dzieje? Czy można pozbyć się ich na własną rękę?

Czym są odpady medyczne?

Przede wszystkim należy wiedzieć, co zalicza się do odpadów medycznych, żeby wiedzieć, co konkretnie trzeba zutylizować. Odpady medyczne mogą to być substancje stałe, ciekłe i gazowe. Powstają one podczas leczenia, diagnozowania oraz działaniach profilaktycznych, w działalności medycznej prowadzonej w obiektach lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz w obiektach badawczych i eksperymentalnych. Wprowadzono także podział odpadów medycznych na zakaźne oraz niebezpieczne. Specjalna klasyfikacja ułatwia na szybkie i sprawne identyfikowanie odpadów.

Segregowanie odpadów medycznych jako obowiązek

Utylizowanie odpadów medycznych na własną rękę to działanie niedozwolone. Jest to podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Niektóre odpady medyczne, takie jak tanki czy organy mogą być przyczyną powstania epidemii choroby zakaźnej, dlatego jest to niezwykle ważne, żeby nigdy, w żadnym wypadku nie utylizować odpadów medycznych a własną rękę. Należy w celu pozbycia się odpadów medycznych, skorzystać z usług specjalnych firm, które się w tym specjalizują oraz posiadają wymagany sprzęt i doświadczenie. Jednak mimo korzystania z odpowiedniej firmy, istnieje obowiązek segregowania odpadów z uwagi na różny charakter każdej z kategorii. Odpady medyczne, które są najbardziej niebezpieczne, czyli ludzkie narządy, tkanki, pojemniki na krew z oddziałów zakaźnych powinny wylądować w czerwonym worku. Odczynniki chemiczne i inne mniej niebezpieczne odpady powinny trafić do worków koloru żółtego, natomiast reszta odpadów medycznych posiada przeznaczenie do worków w innych kolorach.

Odbiór odpadów przez specjalną firmę utylizacyjną

Niezbędne zaplecze techniczne (odpowiedni ubiór pracowników, dysponowanie pojazdami przeznaczonymi wyłącznie do transportu odpadów medycznych, dobrze wyposażona spalarnia, posiadanie jednorazowych worków oraz pojemników) oraz doświadczenie charakteryzują dobrą firmę utylizującą odpady. Odbiór odpadów medycznych polega na odebraniu odpadów, które są posegregowane. Worki muszą być koniecznie szczelnie zamknięte, a także posiadać opis tego, co zawierają, czyli kod odpadów. Dodatkowo, na każdym worku muszą znaleźć się informacje na temat miejsca ich powstania, daty oraz adresu placówki medycznej. Tak przygotowane odpady w workach są przewożone do miejsca utylizacji. Utylizację wykonuje się metodą termiczną, czyli poprzez spalanie. Spalarnia odpadów medycznych musi spełniać określone wymogi techniczne, a proces spalania powinien zachodzić w odpowiednio wysokiej temperaturze, która wyeliminuje ryzyko powstania epidemii. Wszystkie te zasady są podyktowane wysoką dbałością o bezpieczeństwo. Odpady medyczne, szczególnie te zakaźne, mogą bowiem stanowić zagrożenie dla środowiska w postaci skażenia wód gruntowych czy chorób zwierząt. Oprócz tego, nieprawidłowe pozbywanie się odpadów medycznych jest groźne dla zdrowia oraz życia ludzkiego.

Źródło: Ekoemka.pl – Odpady medyczne – unieszkodliwianie i transport

Podobne Artykuły

Comment