Na-Blogu.pl > Biznes > Na czym polega organizacja transportu multimodalnego?

Na czym polega organizacja transportu multimodalnego?

Na czym polega organizacja transportu multimodalnego

Dynamiczny wzrost międzynarodowej wymiany towarowej na początku ubiegłego wieku uświadomił uczestnikom obrotu handlowego potrzebę wykorzystania różnych środków transportu. Ogromną rewolucją w transporcie było także wprowadzenie kontenerów do międzynarodowej wymiany towarowej. Systematyczny wzrost użycia kontenerów we wszystkich gałęziach transportu miał i ciągle ma kluczowy wpływ na kształtowanie się nowej formy organizacyjnej przemieszczania towarów – transportu multimodalnego.

Czym jest międzynarodowy transport multimodalny?

Na początku warto wyjaśnić czym dokładnie jest wspomniany transport multimodalny. Zgodnie z obowiązującą definicją oznacza on przewóz zunifikowanych jednostek ładunkowych przy użyciu minimum 2 różnych gałęzi transportu, w oparciu o umowę o przewóz multimodalny z miejsca nadania znajdującego się w jednym kraju do oznaczonego miejsca przeznaczenia położonego w innym kraju, na podstawie jednego dokumentu przewozowego. W przypadku transportu multimodalnego zunifikowanymi jednostkami ładunkowymi o których była mowa są:

  • kontenery,
  • nadwozia wymienne,
  • pojedyncze pojazdy oraz zespoły pojazdów (ciągnik siodłowy z naczepą bądź samochód ciężarowy z przyczepą).

Istotnym warunkiem funkcjonowania przewozu multimodalnego jest dyskretyzacja ładunku, oznacza to, że manipulacjom przeładunkowym podlega jedynie cała jednostka ładunkowa.

Operator Transportu Multimodalnego (OTM)

Organizatorem przewozu jest operator transportu multimodalnego. Zajmuje się on całym procesem transportowym. Jest to rola, którą zazwyczaj spełnia spedytor będący pośrednikiem pomiędzy nadawcą a odbiorcą ładunku. Operator transportu multimodalnego przejmuje od klienta zarówno organizację jak i zarządzanie procesem transportowym.

OTM zajmuje się:

  • dokładnym sformułowaniem podstawowych danych związanych z lokalizacją miejsca załadunku oraz miejsca rozładunku;
  • określeniem specyfikacji logistycznej przesyłanego towaru;
  • wyborem środków transportu oraz jednostek ładunkowych (np. kontener), które zapewnią najlepsze wykorzystanie dostępnych gałęzi transportowych pomiędzy lokalizacją nadawcy i odbiorcy;
  • zleceniem transportu odpowiednim firmom na wszystkich odcinkach trasy przewozu towaru;
  • przygotowaniem i podpisaniem umowy transportu multimodalnego;
  • dozorem całego transportu;
  • wydaniem przesyłanego ładunku docelowemu odbiorcy.

Ważne jest również, aby wspomnieć, że operator transportu traktuje dostawców, pośredników oraz usługodawców logistycznych jako partnerów w tworzeniu i gwarantowaniu wartości dla klienta – zleceniodawcy.

Odpowiedzialność za ładunek

Faktem wartym podkreślenia jest to, że operator transportu multimodalnego ponosi całkowitą odpowiedzialność za ładunek od chwili przejęcia go od nadawcy aż do chwili przekazania odbiorcy. W ten sposób załadowca zostaje uwolniony od problemów wynikających z organizacji transportu a sama aranżacja przewozów staje się znacznie bardziej efektywna. Jest to również ogromne udogodnienie dla osoby zlecającej transport, zwłaszcza jeśli wcześniej nie miała ona okazji uczestniczyć w organizacji, realizacji oraz w nadzorze nad transportem.

Niezbędna odpowiednia wiedza oraz doświadczenia

Obecnie transport multimodalny jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem w międzynarodowym przewozie jednostek ładunkowych o charakterze door-to-door. Wyłącznie w tym systemie ładunek może dotrzeć bezproblemowo od nadawcy do odbiorcy. Do realizacji wspomnianej usługi angażowane są minimum dwa środki przewozu. Odpowiednia wiedza oraz doświadczenie umożliwia operatorowi transportu multimodalnego połączenie transportu samochodowego z kolejowym, morskim, a nawet lotniczym.

Mając już wybrane odpowiednie środki transportu, spedytor musi zaplanować najbardziej optymalną trasę przejazdu, przelicza również ilość kilometrów  oraz czas potrzebny na pokonanie wyznaczonej trasy. W oparciu o te dane organizator transportu opisuje proces przewozu ładunku i przekazuje go klientowi, który potwierdza albo wprowadza swoje uwagi. Ważnym elementem jest, aby osoba zajmująca się organizacją transportu multimodalnego dysponowała odpowiednią wiedzą z dziedziny TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)  oraz była odporna na stres.

Źródło: Symlog.eu – spedycja międzynarodowa

Podobne Artykuły

Comment