Na-Blogu.pl > Biznes > Pomiar barwy spektrofotometrem przemysłowym

Pomiar barwy spektrofotometrem przemysłowym

spektrofotometry

Spektrofotometry na przestrzeni lat stały się niezwykle przydatnymi narzędziami, które wyręczają ludzkie oko, zwiększając jednocześnie precyzję oceny barwy. Co ważne, wprowadzenie tych urządzeń pozwoliło na operacjonalizację i kategoryzację barw na dużo wyższym poziomie. Jak dokładnie działają? Warto się temu przyjrzeć.

Spektrofotometr – czym jest?

Spektrofotometr to nic innego, jak urządzenie, które pomaga w dużo dokładniejszym opisaniu barwy, stosując do tego wyniki liczbowe. Pozwala to na łatwiejszą operacjonalizację i wykorzystanie w precyzyjnych działaniach oraz badaniach.

Cała konstrukcja działa na jednym zasadzie, którą jest prawo Lamberta-Beera. Jest ono odpowiedzialne za określenie zależności pomiędzy pochłoniętym światłem a trzema czynnikami:

  • stężeniem substancji,
  • współczynnikiem ekstynkcji,
  • długością drogi pokonywanej przez światło podróżujące przez substancję.

Spektrofotometr do pomiaru barwy składa się jednocześnie z czterech następujących elementów:

  • źródła światła,
  • monochromatora,
  • kuwety pomiarowej,
  • detektora.

Wiedząc już, czym jest to urządzenie, warto przyjrzeć się temu, jak działa.

Jak przebiega proces pomiaru barwy?

Warto spojrzeć na to z perspektywy substancji, która jest cieczą. Wszystko rozpoczyna się tutaj od umieszczenia próbki w kuwecie pomiarowej. Następnie następuje instalacja jej w samym spektrofotometrze, w którym dochodzi do emitowania źródłowego światła. Przechodzi ono przez element dyspersyjny w monochromatorze – najczęściej siatkę dyfrakcyjną lub pryzmat.

Dochodzi do stworzenia odpowiedniej długości fali, która zostaje nakierowana na kuwetę, w której umieszczona została próbka. Światło przechodzi wtedy przez analizowaną substancję, padając na detektor, który podaje wynik analizy spektrofotometrycznej. Troszkę inaczej działa to w przypadku substancji stałych, gdzie potrzebny jest pomiar światła odbitego.

Jakie skale pomiarowe istnieją?

Substancje stałe i ciecze różnią się od siebie nie tylko w fizycznej i chemicznej strukturze, ale również w sposobie przeprowadzania analizy spektrofotometrycznej. Właśnie dlatego powstało kilka różnych skal pomiarowych, aby można było otrzymywać wyniki o większej dokładności. Do trzech najpopularniejszych skal zalicza się:

  • skalę APHA – jest to skala, która używana jest do oceny substancji oleistych, jak również tworzyw sztucznych i rozpuszczalników.
  • skalę Gardnera – może być stosowana zarówno do olejów, żywic, lakierów, jak i kwasów tłuszczowych, pozwalając w ten sposób na ocenę barw produktów transparentnych o żółto-brązowej kolorystyce,
  • skalę Saybolta – skala ta stworzona została do pomiaru transparentnych substancji pochodzenia petrochemicznego, jak również wyrobów farmaceutycznych.

Spektrofotometr do pomiaru barwy jest dziś użytkowany w szerokiej działalności przemysłowej – szczególnie w kontroli jakości. Ich udział jest całkowicie niezastąpiony i konieczny.

 

Podobne Artykuły

Comment