Na-Blogu.pl > Biznes > Przegląd regałów magazynowych – kto może go przeprowadzić?

Przegląd regałów magazynowych – kto może go przeprowadzić?

Przeglad regalow magazynowych

Każdy właściciel magazynu musi liczyć się z koniecznością przeprowadzania regularnych przeglądów regałów. Jest to niezwykle istotne ze względów bezpieczeństwa i rentowności firmy, ponieważ ucierpieć mogą nie tylko towary składowane na uszkodzonych regałach, lecz także pracownicy magazynu.

Kto może sprawdzić stan techniczny regałów?

Przepisy prawne nie regulują, kto może przeprowadzić taki przegląd. Możemy znaleźć jedynie zapis mówiący o tym, iż okresowe przeglądy może przeprowadzać jednostka działająca na podstawie odrębnych przepisów lub osoby upoważnione przez pracodawcę, które mają odpowiednie kwalifikacje. Jak możemy zauważyć, przepis ten nie określa dokładnie, jakie kompetencje powinna mieć osoba przeprowadzające okresową kontrolę. Niezaprzeczalnie jednak nakładany jest obowiązek przeprowadzania takich przeglądów. W innym rozporządzeniu znajdujemy za to informację, która reguluje, kto jest odpowiedzialny za zorganizowanie takiej kontroli. Czytamy w nim, że systematyczne kontrole stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, a także regałów, ustalenie sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania powinien zapewnić pracodawca.

Kompetencje osób sprawdzających stan regałów

Odpowiedzi na pytanie, kto może przeprowadzać przegląd regałów, możemy szukać w normach prawnych. Ich przestrzeganie nie jest obowiązkowe, jednak może w dużym stopniu ułatwić wiele kwestii, dbając o bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i życia, a także o dobro konsumentów. Jedna z polskich norm odnosi się właśnie do regałów magazynowych i określa ich prawidłową obsługę oraz przegląd, uwzględniając jego metody i częstotliwość. W tej normie znajduje się wzmianka o obowiązku pracodawcy do wyznaczenia osoby określonej jako PERES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), która zajmie się dbaniem o sprzęt służący do składowania towarów oraz ich bezpieczeństwo na terenie zakładu. Taka osoba musi dobrze znać rodzaj niebezpieczeństw, które są związane z działaniami na terenie zakładu oraz wiedzieć, jak im zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich wystąpienie.

Bezpieczeństwo związane z użytkowaniem regałów

Pracownik ten odpowiedzialny jest za ustalenie częstotliwości oraz sposobu przeglądu regałów. PERES powinien określić to, biorąc pod uwagę typ regałów znajdujących się w magazynie oraz cel ich przeznaczenia. Do przeglądu regałów w zakresie tygodniowym czy miesięcznym można więc wyznaczyć osobę z własnego personelu, o ile jest to osoba wykwalifikowana. W przypadku przeglądów eksperckich należy zwrócić się do specjalistów z zewnątrz. Często usługi takie świadczą dystrybutorzy regałów i wyposażenia magazynowego. Wybór osób do przeprowadzenia kontroli nie powinien być przypadkowy, a ustalony pod względem rodzaju i metod kontroli.

Do przeglądów, które będą wykonywane regularnie, warto wyznaczyć kompetentnego pracownika, który zajmie się prawidłową obsługą regałów. Do corocznej kontroli regałów warto jednak zatrudnić wykwalifikowanych w tym kierunku ekspertów. Można się wtedy zwrócić do specjalistów, którzy dokonują eksperckich przeglądów regałów magazynowych na terenie całej Polski.

Podobne Artykuły

Comment