Na-Blogu.pl > Biznes > Ulga dla klasy średniej – pytania i odpowiedzi

Ulga dla klasy średniej – pytania i odpowiedzi

biuro rachunkowe

Ulga dla klasy średniej to odliczenie od dochodu kwoty. Kwota ta zaś ustalana jest indywidualnie, opierając się na wysokości uzyskanych przychodów. Przepisy ciągle się zmieniają. Księgowi muszą więc inwestować w szkolenia i zadbać o poprawność rozliczeń.

Jakie są nowe zasady rozliczania zaliczek?

8 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Załóżmy pracownik lub zleceniobiorca osiąga miesięczny przychód 12 800 zł brutto. W tym przypadku wysokość zaliczki za styczeń – ma być pobierana w wysokości, która nie przekracza kwoty zaliczki i która jest obliczana na zasadach działających od 31 grudnia 2021 r. W sytuacji, gdy pracownik dostał niższe wynagrodzenie za styczeń, otrzyma wyrównanie.

Co ma na celu ulga dla klasy średniej?

Rozwiązanie, jakim jest ulga dla klasy średniej – ma za zadanie chronić klasę średnią przed skutkami zmian, jakie zostały wprowadzone. Podczas ustalania prawa do pobierania ulgi podatkowej przez pracownika, w obowiązku pracodawcy jest sprawdzenie, czy łączna kwota wypłaconych przychodów – nie jest wyższa niż górny limit, który wynosi 133 692 zł rocznie. Może zdarzyć się sytuacja, w której to podatnik przekroczy maksymalną kwotę lub też nie osiągnie minimalnego przychodu. W tym przypadku, podatnik musi zwrócić ulgę podczas rocznego rozliczenia.

Ulga podatkowa –  dla kogo?

Ulga podatkowa przysługuje osobom, które uzyskały przychody z pracy na etacie w ramach umowy o pracę, pracy nakładczej, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, a także z działalności gospodarczej. Warto jednak podkreślić, że ulgę podatkową łatwo można stracić. Może dojść do takiej sytuacji, gdy pracownik zarobi więcej lub mniej niż ustalone kwoty. Może to przykładowo w przypadku wzrostu wynagrodzenia, urlopu macierzyńskiego, utraty pracy. Pracownik więc koniecznie musi mieścić się w limitach rocznych i miesięcznych.

Jak obliczana jest wysokość ulgi?

Wysokość ulgi może być obliczona za pomocą dwóch wzorów. Wszystko zależy od wysokości przychodów. Dla przychodów rocznych wzór wygląda następująco: [(kwota przychodów x -7,35%)) + 9 829 zł] ÷ 0,17. Ten wzór jest dla przychodów rocznych, które wynoszą ponad 102 588 zł do 133 692 zł. Natomiast dla przychodów rocznych od 68 412 zł do 102 588 zł istnieje wzór [(kwota przychodów x 6,68%)– 4 566] ÷ 0,17. Przygotowane również zostały wzory dla przychodów miesięcznych. Dla przychodów od 8 549 zł do 11 141 zł wzór to [kwota przychodów x (– 7,35%) + 819,08] ÷ 0,17. Natomiast dla przychodów miesięcznych od 5 701 do 8 549 złotych: [kwota przychodów x 6,68% – 380,50] ÷ 0,17.

Ulga podatkowa. Czy trzeba składać o nią wniosek?

Ulga podatkowa dla klasy średniej nie wymaga składania wniosku. Stosowana jest ona z mocą prawa. Naliczana jest pracownikowi automatycznie. Warto też wiedzieć, że możesz w dowolnym momencie, dobrowolnie  z niej zrezygnować. W tym przypadku złożenie wniosku jest konieczne. W przeciwnym wypadku pracodawca ma obowiązek zastosować ulgę podatkową do rozliczenia pracownika. W przypadku wprowadzenia zmian podatkowych, na wygranej pozycji stoją wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług profesjonalnych biur rachunkowych. Zatrudnieni tam specjaliści i doradcy podatkowi poradzą sobie z wszelkimi zawiłościami i doradzą optymalne rozwiązania.

Podobne Artykuły

Comment