Na-Blogu.pl > Budownictwo > Jakie warunki trzeba spełnić, by móc korzystać z propanu?

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc korzystać z propanu?

Prawo budowlane bywa surowe, jednak najczęściej wynika to ze względów bezpieczeństwa. Stawia ono przed inwestorami szereg wymagań, w zależności od prowadzonej inwestycji czy budowy. Nie inaczej jest w przypadku inwestycji związanej z instalacją na gaz propan. Tutaj należy sprostać wymaganiom nie tylko prawa budowlanego, ale również przepisów przeciwpożarowych. O czym więc należy pamiętać rozpoczynając planowanie i wykonując dalsze kroki wokół instalacji na gaz propan? Jakie warunki należy spełnić, aby instalacja była nie tylko skuteczna, ale również bezpieczna? Postaramy się rozwiać wątpliwości w tym temacie.

Zbiornik na gaz propan

Przepisy dotyczące zbiorników na gaz propan w większości określają ich usytuowanie na terenie działki. Określa to dokładnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.). Odległości te zależne są od tego czy mamy do czynienia ze zbiornikiem na gaz propan podziemnym, czy naziemnym oraz od jego pojemności. Jednak niezależnie od tych czynników należy pamiętać, że zbiornik na gaz nie może zostać posadowiony na terenie podmokłym, ani też w naturalnych zagłębieniach terenu. Dodatkowo zbiornik na gaz propan musi zachować co najmniej 5 m odległości od rowów, studzienek lub wpustów kanalizacyjnych, a także co najmniej 3 m od linii elektrycznej oraz zelektryfikowanej linii kolejowej i linii tramwajowej o napięciu poniżej 1 kV oraz 15 m, w przypadku napięcia równego lub większego 1 kV. Jeszcze jednym wymogiem względem zbiornika na gaz propan jest doprowadzenie do niego drogi dojazdowej dla cysterny w celu uzupełniania zapasów gazu. 

Ponadto zbiornik na gaz płynny musi być umieszczony na tej samej działce, na której znajduje się budynek zasilany gazem, jednak zawsze poza budynkiem. Zbiorniki naziemne, zgodnie z przepisami, zostają usadowione na płycie fundamentowej o grubości 20-30 cm, z  czego 10 cm musi znajdować się nad powierzchnią gruntu. Należy także zadbać o odpowiednie uziemienie zbiornika. Natomiast zbiorniki podziemne na gaz propan zostają umieszczone w specjalnie przygotowanym do tego celu wykopie. W sytuacji, gdy poziom wód gruntowych jest szczególnie wysoki, należy zadbać, aby zbiornik podziemny na propan nie stał w wodzie, nawet jeżeli będzie to skutkowało jedynie jego częściowym zakopaniem.

Kocioł na gaz propan i kotłownia

Także kotłownia, w której umieszczony jest kocioł zasilany gazem propan, powinna spełniać określone warunki wynikające z przepisów bezpieczeństwa. Pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest kocioł na gaz propan nie może znajdować się poniżej poziomu gruntu. Jest to uzasadnione tym, że gaz propan jest cięższy od powietrza i w razie jakiegokolwiek wycieku czy nieszczelności, będzie unosił się bezpośrednio nad podłogą. Gdyby kotłownia była zlokalizowana w piwnicy lub suterenie, gdzie podłoga znajduje się poniżej poziomu gruntu, stanowiłoby to poważne zagrożenie przeciwpożarowe i uniemożliwiało wywietrzenie pomieszczenia. Kotłownia musi być także pozbawiona wpustów podłogowych do kratek ściekowych czy kanalizacyjnych. Dodatkowo zalecane jest wykonanie otworów wentylacyjnych w niewielkiej odległości nad podłogą. Dzięki temu zostanie przez nie usunięty gaz w razie nieszczelności w instalacji. 

Źródło: LPG Direct – dostawca gazu grzewczego i LPG

Podobne Artykuły

Comment