Na-Blogu.pl > Budownictwo > Kurs obsługi żurawia samojezdnego – poszerz swoje możliwości

Kurs obsługi żurawia samojezdnego – poszerz swoje możliwości

żuraw wieżowy

Niezależnie od tego, czy masz pracę, czy właśnie jej szukasz powinieneś poszerzać swoje możliwości, abyś był lepszym kandydatem wśród konkurencji w oczach potencjalnego lub obecnego pracodawcy, a wysokość zarobków była jak najbardziej satysfakcjonująca.

Możliwości, jakie daje kurs obsługi żurawia samojezdnego są bardzo szerokie i wynikają przede wszystkim z szerokiego spektrum zastosowania tej maszyny to wielu zadań.

Zastosowanie żurawi samojezdnych w różnych branżach

Żurawie samojezdne są wykorzystywane przede wszystkim:

  • w branży budowlanej,
  • w branży przetwórstwa metali,
  • w przemyśle kolejowym,
  • w leśnictwie,
  • w branży transportowej.

Pozwalają na wykonywanie różnych prac montażowych, na przenoszenie ciężkich ładunków na duże wysokości. Mogą rozwijać prędkości nawet do 80 km/h. Są zwrotne i mobilne. Przede wszystkim ułatwiają prace budowlane. Pozwalają świadczyć kompleksowe usługi dużym firmom, a także na wykorzystanie przez mniejsze w zakresie możliwości, jakie daje wykorzystanie żurawi.

Jak wygląda kurs obsługi na żurawia samojezdnego i jakie daje umiejętności?

W kursie na operatora żurawia samojezdnego ważna jest zarówno praktyka, jak i wiedza teoretyczna. Praktyczne umiejętności pozwolą na odpowiednio sprawne obsługiwanie sprzętu. Teoria pozwoli zachować bezpieczeństwo podczas pracy z wykorzystaniem żurawia samojezdnego, przyswoić jego budowę i zasady obsługi. Uczestnik kursu zostaje zaznajomiony ze specyfiką pracy w trudnych warunkach, wyposażeniem żurawi i urządzeń zabezpieczających. Kurs umożliwia poznanie i obsługę coraz to nowszych generacji komputerów.

Kurs kończy się egzaminem przed przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego. Pełnoprawny operator żurawia samojezdnego otrzymuje legitymację Urzędu Dozoru Technicznego.

Zalety kursu obsługi żurawia samojezdnego

  • Uzyskanie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), pozwalające na obsługę żurawi samojezdnych bez względu na markę lub typ.
  • Bezterminowa ważność uzyskanych po kursie uprawnień.
  • Stosunkowo krótki czas kursu. Nie są to żmudne miesiące, które ograniczają możliwość podjęcia zatrudnienia.
  • Możliwość tłumaczenia uprawnień na język obcy w formie stosownego dokumentu wydawanego przez UDT.

Wymogi niezbędne do podjęcia kursu obsługi żurawia samojezdnego

Możliwość zmiany kwalifikacji, doskonalenia zawodowego, podjęcia nowej pracy są praktycznie nieograniczone, ze względu na to, że wymagania do rozpoczęcia kursu nie są zaporowe. Nie zamykają drogi doskonalenia umiejętności osobom mniej zamożnym czy niższym wykształceniem. Pomagają stanąć na nogi, by sprostać wymogom na rynku pracy. Koszt kursu obsługi żurawia samojezdnego nie jest wygórowany, poza tym wydatek ten bardzo szybko się zwraca.

Konieczne do podjęcia kursu jest ukończenie 18 lat, posiadanie przynajmniej podstawowego wykształcenia oraz uzyskanie i przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, które poświadczy możliwość pracy związanej z obsługą żurawia samojezdnego. Stan zdrowia kandydata, chcącego rozpocząć kurs, powinien umożliwiać obsługę transportu bliskiego.

Kurs obsługi żurawia samojezdnego poszerza możliwości pracy i lepszej płacy. Pozwala na szybkie znalezienie zatrudnienia, awans z dotychczasowego stanowiska pracy, a także podjęcie pracy w ramach własnej działalności gospodarczej. Usługi z wykorzystaniem żurawi samojezdnych cieszą się zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, wobec tego możliwości są ogromne. By zostać operatorem żurawia samojezdnego nie trzeba mieć zawodowego wykształcenia, praca jako operator żurawia samojezdnego staje się nowym zawodem.

Inspiracja: Akademia-Efect.pl – kurs na żurawie, HDS i wózki widłowe

Podobne Artykuły

Comment