Na-Blogu.pl > Biznes > Przemysł farmaceutyczny w Polsce

Przemysł farmaceutyczny w Polsce

Przemysł farmaceutyczny w Polsce

Przemysł farmaceutyczny w Polsce od dekady notuje ciągły wzrost. Jest to najszybciej rozwijający się przemysł w naszym kraju. Obecnie jest to wartość około 1 proc. PKB, co sprawia, że jest największy w Europie środkowo-wschodniej i szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej. Polscy producenci coraz bardziej nastawiają się na rynki nowoczesnych i zaawansowanych leków. Sprawia to, że eksport utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i ma tendencje wzrostową. Rozwój przemysłu farmaceutycznego spowodowany jest również starzeniem się społeczeństwa, jego stopniem zamożności, koniunkturą i różnicami kursowymi.

Jednak najważniejsza we wzroście jest decyzja urzędników. W Unii Europejskiej 3/4 ceny leku pokrywa państwo (instytucje związane ze zdrowiem publicznym, w Polsce odpowiedzialny za to jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który podlega Ministerstwu Zdrowia). Dla firm farmaceutycznych w naszym kraju dużo większe znaczenie ma wpisanie leku (lub jego brak) na listę leków refundowanych niż wszystkie inne zjawiska gospodarcze.

Od ponad 5 lat, rok do roku, produkcja notuje 6 procent wzrost. Już w pierwszych czterech miesiącach roku 2017 eksport produktów farmaceutycznych przekroczył miliard euro. Największy udział w przemyśle farmaceutycznym stanowi produkcja, tj. 70-90 proc. Na drugim miejscu jest handel detaliczny i hurtowy (dystrybucja), ok 15 proc. Natomiast logistyka stanowi między 3 a 5 proc.

Dla państwa rozwinięty i zrównoważony przemysł farmaceutyczny jest bardzo ważny. Jest to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i ogromna oszczędność dla budżetu państwa- im więcej zdrowych obywateli tym mniejsze nakłady finansowe na służbę zdrowia i ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo jeśli branża farmaceutyczna rozwija się szybko, rozwija się też technologia i prestiż na świecie. Polski przemysł farmaceutyczny zbudował bardzo dobrą reputację i bardzo dobre podstawy, które umożliwiają konkurowanie na rynkach światowych w zakresie produkcji i sprzedaży. Branża ta będzie cięgle się rozwijać, ponieważ ludzie będą cały czas chorować, a dzięki wzrostowi zamożności społeczeństwa popyt na wyroby farmaceutyczne będzie rósł.

Podobne Artykuły

Comment