Na-Blogu.pl > Budownictwo > OZE a konwencjonalne źródła energii?

OZE a konwencjonalne źródła energii?

Od XVIII wieku postępowi przemysłowemu, napędzanemu pragnieniem poprawy jakości życia ludzkiego, towarzyszy silny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Do drugiej połowy XX wieku niewiele osób zastanawiało się nad długoterminowymi konsekwencjami globalnego wzrostu konsumpcji, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, a także stopniowe wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Pod koniec XX wieku ten trend został zmieniony na poszukiwanie efektywnych rozwiązań umożliwiających powszechne wykorzystanie OZE. 

Dlaczego zaczęto odchodzić od konwencjonalnych źródeł energii? 

Dopiero, gdy świat stanął w obliczu problemów, takich jak zmiany klimatu, ograniczona dostępność wody pitnej czy pojawienie się nowych rodzajów chorób, zaczął szukać alternatywnych ścieżek rozwoju. Jedną z najważniejszych kwestii współczesnego świata jest potrzeba zwiększenia produkcji energii, przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu nowych zdolności i rozwiązań ekosystemowych na środowisko naturalne. Projekty podejmowane przez dostawców funkcjonujących na rynku energii można podzielić na dwie kluczowe kategorie. Pierwszymi planami jest modyfikacja konwencjonalnych metod wytwarzania energii

W Polsce, gdzie sektor energetyczny nadal mocno opiera się na spalaniu węgla, powoli zanikają technologie węglowe. Duży udział w tych projektach ma Polska Grupa Energetyczna S.A., która jest jednym z liderów krajowych w zakresie stosowania takich rozwiązań. Następnym planem energetycznym na lata 2020- 2060 jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zastępowanie nimi konwencjonalnych źródeł energii, które i tak kiedyś ulegną wyczerpaniu. Uważa się, iż konwencjonalne źródła energii to surowce, które ze swej natury stanowią większe zagrożenie dla środowiska. Rynek OZE jest głównym obszarem rozwoju PGE Energia Odnawialna S.A., co wynika w dużej mierze z negatywnych prognoz, które warunkują, iż do 2055 roku temperatura powietrza podniesie się co najmniej o 2- 3 stopnie Celsjusza. Oznacza to w praktyce, że lata będą jeszcze bardziej gorące, zaś jesienie i zimy coraz cieplejsze. Duże ocieplenie klimatu będzie wiązało się z wyginięciem części roślin i zwierząt, a to oznacza, często nieodwracalne, zaburzenie lokalnych ekosystemów. 

Dlaczego OZE to szansa na uratowanie niszczejącego środowiska? 

Polskie prawo energetyczne definiuje odnawialne źródła energii jako źródła energii, których zasób nie ulega wyczerpaniu. W ich ramach można wymienić wiatr, światło słoneczne, energię geotermalną, a także energię fal, prądy morskie i pływy, gradienty rzeczne, biomasę, biogaz składowiskowy i biogaz wytwarzany podczas zbierania lub oczyszczania ścieków, lub rozpad przechowywanych szczątków roślinnych i zwierzęcych na użyteczne formy energii

Użycie OZE nie wpływa degradująco na środowisko naturalne, ponieważ człowiek nie będzie prowadził niszczycielskiej polityki wydobywczej czy też rujnował ekosystemu powiększającym się zanieczyszczeniem fauny i flory na skutek dymów, oparów, smogu, ścieków czy innych chemicznych odpadów, powstałych w trakcie procesu spalania czy utylizacji. OZE to energia zielona, w pełni ekologiczna, która nie wpływa także na globalne procesy ocieplania się klimatu.  Ponadto, energia odnawialna, w przeciwieństwie do energii atomowej, jest w pełni kontrolowalna i nie powoduje żadnych katastrof globalnych, powodujących wystąpienie promieniowania na obszarach skażonych radioaktywnymi odpadami. 

Co ważne, z OZE mogą korzystać zarówno wielcy potentaci energetyczni, jak i pojedynczy obywatele. Niewielkie, przydomowe instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe czy pompy ciepła to już dość powszechny widok w Polsce. Systemy te pozwalają na produkcję energii elektrycznej lub cieplnej na indywidualny użytek gospodarstw domowych, rolnych czy firm. 

OZE W UE – projekty, zmiany 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej kładą duży nacisk na rozwój rynku energii odnawialnej. Członkowie UE mają w planach zwiększyć udział energii wytwarzanej z OZE do 2020 r. Wartość ta ma oscylować w granicach do 20% całkowitego zużycia energii w UE. Polskie prawo wspiera ekologiczną energię. Zgodnie z polityką energetyczną Polski do 2030 roku,  władze rządowe mają na celu zwiększenie udziału OZE o co najmniej 15% końcowego zużycia energii w 2020 roku. 

Wprowadzony w 2005 roku system wsparcia OZE promuje wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe będzie wyeliminowanie szkodliwych, konwencjonalnych źródeł energii i zastąpienie ich zieloną energią. 

Źródło: Inverter

Podobne Artykuły

Comment