Na-Blogu.pl > Dom i ogród > Program „Mój prąd” – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Program „Mój prąd” – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

The program My electricity

„Mój prąd” jest ogólnopolskim programem, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Zasady, na podstawie których przyznawane są dotacje, wydają się być dosyć proste i przejrzyste, jednak część wniosków zostaje odrzucona już na początku drogi. Poniżej przedstawione są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, dotyczące programu „Mój prąd”.

Komu przysługuje dofinansowanie?

Do uzyskania dotacji w ramach programy kwalifikuje się osoba fizyczna, która posiada podpisaną umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby oraz nie korzysta z innych publicznych dofinansowań do instalacji fotowoltaicznej. Program nie jest skierowany do firm. W przypadku, kiedy osoba fizyczna ma podpisaną umowę z operatorem sieci dla kilku lokalizacji, może się starać także o kilka dotacji. Dodatkowym wymogiem jest rodzaj instalacji, która ma zostać dofinansowana. Dotacja przysługuje wyłącznie na nową (tzn. zbudowaną z elementów nie starszych niż 24 miesiące od daty ogłoszenia programu, czyli od 23 lipca 2019 roku) mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie nie będzie udzielane na rozbudowę istniejącej już instalacji fotowoltaicznej, uruchomionej przed wprowadzeniem programu w życie.

Wysokość dofinansowania w ramach Programu Mój Prąd

Wysokość dopłaty wynosi do 50 procent kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł. Dotacje obejmują instalacje fotowoltaiczne, czyli zakup paneli fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, urządzeń do montażu oraz robociznę. Program zostanie zakończony w momencie, kiedy wyczerpaniu ulegną przewidziane na niego środki w wysokości 1 mld zł. Jeśli jednak będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, prawdopodobnie będzie przedłużany.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dotację?

Od dnia 21 października 2019 roku wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd” można składać osobiście  w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pocztą oraz drogą elektroniczną. Do złożenia wniosku online niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód oraz czytnik NFC, podłączony do komputera. Od niedawna wszyscy zainteresowani mają również możliwość składania wniosków poprzez pełnomocnika.

Najczęściej popełniane błędy

Ważne, aby ubiegający się o dofinansowywanie złożył wniosek w momencie, w którym zostanie ogłoszony nabór na bieżący rok. Często zdarzają się sytuacje, w których o dotację wnioskuje współmałżonek, a nie osoba, na którą została wystawiona faktura za montaż fotowoltaiki. W takim przypadku należy do dokumentacji dołączyć adnotację, że dofinansowanie ma dotyczyć instalacji wskazanej w adresie. Wniosek musi być uzupełniony o wszystkie faktury na zakupione materiały i montaż oraz musi zostać dołączony dowód zapłaty za wskazane towary i usługi. Jeśli chodzi o zaświadczenie wystawiane prze Operatora Sieci Produkcyjnej, to powinno być ono wypisane zgodnie z dostępnym wzorem. Należy jednocześnie pamiętać, że wnioskodawca nie może ubiegać się o zwrot kosztów niekwalifikowanych (np. zakup licznika lub koszty poniesione przed uruchomieniem programu „Mój prąd”).

Pozostaje odpowiedzieć na najważniejsze pytanie – czy warto skorzystać z tej dotacji? Jak najbardziej tak. Do korzyści trzeba zaliczyć nie tylko zwrot nawet połowy kosztów instalacji fotowoltaiki, ale również pozytywne skutki dla środowiska naturalnego. Najważniejszym celem programu jest redukcja zanieczyszczeń powietrza, które spowodowane są tradycyjnym ogrzewaniem domu, szczególnie na obszarach słabiej zurbanizowanych.

Podobne Artykuły

Comment