Na-Blogu.pl > Biznes > Błędy popełniane podczas prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

Błędy popełniane podczas prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

doradztwo podatkowe

Przedsiębiorca, decydując się na prowadzenie działalności, jest zobowiązany do wyboru rodzaju opodatkowania oraz profilu prowadzonej ewidencji podatkowej, niekiedy księgowej. W przypadku, gdy wybierze prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów może się rozliczać według podatku liniowego lub zasad ogólnych. Według Ordynacji podatkowej, zgodnej z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, księgi rachunkowe są jednocześnie księgami podatkowymi, dlatego muszą sprostać wymogom stawianym przez prawo bilansowe oraz prawo podatkowe. Jak więc wygląda sprawa z ewentualnie zaistniałymi błędami? Na szczęście nie wszystkie z nich są na tyle istotne, aby księgi były uznawane za prowadzone nierzetelnie.

Podstawa prawna

Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów opiera się na rozporządzeniu ministra finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku. Według tego dokumentu księgę uznaje się za prowadzoną rzetelnie, jeśli jej zapisy pokazują stan faktyczny. Zapisy w omawianych księgach można poprawiać ręcznie poprzez skreślenie błędnego zapisu oraz wpisanie prawidłowego łącznie z datą i podpisem osoby, która wprowadziła zmiany. Ważne, aby pamiętać, że dotyczy to wyłącznie dokumentów własnych, ponieważ dowody księgowe obce można poprawiać wyłącznie za pomocą noty korygującej. Najczęstsze błędy są wynikiem pomyłki, w takiej sytuacji wystarczy posiadać dowody księgowe, które można porównać z błędnym zapisem. Osobą, która zwykle ma dostęp do wszystkich dokumentów rachunkowych, jest księgowa. Mazowieckie biura rachunkowe należą do jednych z najbardziej doświadczonych podmiotów obsługujących firmy w kraju. Według raportu GUSu (Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej według REGON w sierpniu 2020 roku) w tym województwie było zarejestrowanych ponad 871 tysięcy podmiotów, co stanowi ponad 19% podmiotów w całym kraju.

Jakie błędy są dopuszczalne podczas prowadzenia ksiąg?

Błędy, których rezultatem jest zawyżona lub zaniżona podstawa opodatkowania, są jednymi z najczęstszych pomyłek. Nierzetelne prowadzenie ksiąg, polegające na niezgodności ksiąg z rzeczywistymi zdarzeniami gospodarczymi. Księga jest więc nierzetelna w trzech możliwych sytuacjach:

  • zawiera wpis o zdarzeniu, które nie zaistniało (np. wpis na podstawie pustej faktury),
  • nie zawiera wpisu o zdarzeniu, które zaistniało (np. nieujawnienie części obrotu),
  • podaje wielkości inne niż zaistniałe w rzeczywistym zdarzeniu (np. zaniżenie obrotu).

Warto podkreślić, że za nieistotne są uznawane błędne zapisy kwot, których suma nie przekroczy 0,5% przychodów danej jednostki do czasu stwierdzenia tych błędów przez urząd skarbowy. Dotyczy to oczywiście okresu jednego roku podatkowego, w którym doszło do nieprawidłowości. W przypadku, gdy podatnik jest poddany sile wyższej (vis maior), wtedy również księgę uznaje się za rzetelną. Są to nieszczęśliwe wypadki lub losowe zdarzenia, na które podatnik nie ma wpływu i może je udowodnić. Nie stanowią one podstawy do uznania podatnika za osobę, która wykazała się niedostateczną starannością. Kluczową sprawą pozostaje warunek, który umożliwia uznanie błędnych zapisów za nieistotne, a księgi za niewadliwe i rzetelne – wszystkie błędne zapisy powinny być wykryte i skorygowane, zanim nastąpi kontrola skarbowa. W przygotowaniu się do wizyty urzędnika skarbowego może pomóc biegła księgowa. Na terenie większych miast takich jak Garwolin bez problemu znajdziemy biuro rachunkowe o dużym doświadczeniu i renomie.

Prowadzenie firmy na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów jest dużo prostsze niż korzystanie z pełnej księgowości, jest mniej czasochłonne i obciążone mniejszą ilością obowiązków. Niemniej w tak dynamicznie funkcjonującej dziedzinie, jaką jest prawo podatkowe, łatwo popełnić błąd. W przypadku podejrzenia nawet najmniejszego uchybienia warto powierzyć sprawę profesjonalistom – biuru rachunkowemu.

źródło: anowak.com.pl – doradztwo podatkowe

Podobne Artykuły

Comment