Na-Blogu.pl > Finanse > Gdzie sprzedać akcje pracownicze?

Gdzie sprzedać akcje pracownicze?

sprzedaż akcji pracowniczych

Pracownicze programy akcyjne są prowadzone głównie przez największe i najbogatsze spółki, często posiadające kapitał państwowy, jak PKN Orlen, JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa) czy PKP, ale tak naprawdę są one możliwe do wprowadzenia także w mniejszych spółkach . Pracownicy wyrażający chęć uczestnictwa w programie mogą otrzymać lub zakupić po preferencyjnych cenach akcje pracownicze. Czy takimi akcjami można jednak obracać?

Jakie są warunki sprzedaży akcji pracowniczych?

Pracownik posiadający w swoim portfelu inwestycyjnym akcje pracownicze może nimi zarządzać. Jeśli otrzymał je w drodze przekazania lub zakupu od swojego pracodawcy, wówczas ma prawo do ich odsprzedaży. Należy jednak najpierw zapoznać się dokładnie z warunkami sprzedaży. Może się okazać, że akcje pracownicze są objęte np. dwuletnim zakazem obrotu. Oznacza to, że przez cały ten okres nie można ich spieniężyć. Jeśli już minął okres karencji, wówczas sprzedaży można dokonać za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Po wejściu spółki na giełdę kurs jej akcji będzie regulował rynek. Cena tych akcji będzie zależała od wysokości kursu giełdowego w momencie sprzedaży. Taka sprzedaż wymaga też posiadania przez akcjonariusza rachunku maklerskiego, na którym będzie on trzymał akcje w formie zapisu elektronicznego. Można je założyć online.

Koszty transakcji sprzedaży na GPW

Samo założenie rachunku maklerskiego w domu maklerskim lub za pośrednictwem banku może, ale nie musi, wiązać się z dodatkowymi opłatami. Warto najpierw sprawdzić najnowsze oferty i wybrać produkt, który będzie najbardziej dopasowany do danej sytuacji, oraz będzie zakładał najniższe prowizje od sprzedaży. Największe koszty bowiem pojawiają się dopiero w momencie sprzedaży akcji. Prowizja domu maklerskiego może wynosić nawet 0,39%. Co więcej, według obowiązujących przepisów uzyskany dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany w wysokości 19%. Podatek jest rozliczany w zeznaniu rocznym, które należy złożyć do kwietnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż akcji. Warto jest wziąć te koszty pod uwagę decydując się na sprzedaż swoich akcji.

Rynek nierejestrowany

Są jednak takie sytuacje, kiedy pracownik chce lub musi sprzedać akcje pracownicze poza rynkiem rejestrowanym. Dzieje się to np. w sytuacji, w której firma ostatecznie nie wchodzi na giełdę i nie ma obowiązku odkupienia już wyemitowanych akcji. Co wówczas można zrobić, aby odzyskać kapitał włożony w zakup akcji? Można wówczas je sprzedać poza giełdą, na podstawie umowy sprzedaży instrumentów finansowych poza obrotem zorganizowanym. W umowie należy określić takie parametry jak: ilość i wartość sprzedawanych akcji. Szczególnie ustalenie ceny akcji może być w tym przypadku bardzo trudne. Należy wówczas zwrócić się do biegłego, który pomoże w wycenie akcji, aby ich wartość nie była zaniżona. Niestety ta usługa jest dodatkowo płatna.

Podsumowując, akcjami pracowniczymi można obracać i dzięki temu na nich zarobić. Sposób sprzedaży należy dopasować do sytuacji danego akcjonariusza. Dzięki spełnieniu warunków sprzedaży akcjonariusz zwiększa swoje szanse na to, aby zyskać na transakcji i zbudować swój kapitał na przyszłość.

inspiracja: akcje-pracownicze.pl – skup akcji pracowniczych

Podobne Artykuły

Comment