Na-Blogu.pl > Finanse > Perspektywy rozwoju ETF na rynku europejskim

Perspektywy rozwoju ETF na rynku europejskim

etfy w europie

W ostatnich latach bardzo dynamicznie rozwija się rynek ETF. Rozwój tego rynku jest globalny na całym świecie i w związku z tym powstało mnóstwo nowych funduszy, których obecnie mamy ponad osiem tysięcy. Skierowane są one na akcje, surowce czy rynki. Perspektywy rozwoju ETF na rynku europejskim są obiecujące, przy czym wiele czynników wpływa na tę rosnącą popularność i dynamikę.

Zalety inwestycji w ETF w Europie

Europejski rynek ETF doświadczył znaczącego wzrostu w ostatnich latach. Nawet na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnich 4 latach powstało 8 nowych funduszy. Oczywiście możemy inwestować również w europejskie fundusze, wybierając je z innych krajów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać nie tylko ETFy w Polsce, ale także te notowane na niemieckiej giełdy DAX czy angielskiej LSE. Dostępność coraz większej liczby różnorodnych funduszy, obejmujących szeroki zakres aktywów od akcji i obligacji po surowce czy sektory gospodarki, przyciąga inwestorów o różnych profilach i celach. Europejskie ETF-y oferują bardzo dużo zalet. Oprócz charakterystycznych dla tego typu funduszy prostoty, wysokiej płynności oraz niskich kosztów transakcyjnych dodatkowym autem jest znajomość rynku. Wydarzenia na rynku europejskim są nam bliższe nie tylko ze względu na strefę czasową, ale także na przyzwyczajenia kulturowe. To, że inwestujemy w tej samej strefie czasowej, pozwala nam szybciej reagować na wszelkie nagłe wypadki lub szanse inwestycyjne. Również aktywa wchodzące w skład portfela funduszu ETF są nam bliższe i więcej o nich wiemy. Dodatkową zaletą jest wspólna waluta dla prawie całej Unii Europejskiej. Nie musimy się martwić o różnice walutowe pomiędzy poszczególnymi ETF-ami. Olbrzymią zaletą jest możliwość dywersyfikacji portfela. Dzięki funduszom ETF możemy inwestować jednocześnie w kilka, kilkanaście różnych aktywów, kontrolując ryzyko. Rynek europejski jest jednocześnie bardzo starym i ukształtowanym rynkiem. Stosunkowo duża stabilność rynku pozwala nam na skuteczną redukcję ryzyka, godząc się na nieco niższe zyski.

Wyzwania dla rozwoju ETF w Europie

Mimo obiecujących perspektyw, rynek ETF w Europie stoi także przed pewnymi wyzwaniami. Stosunkowo mała dynamika rynku w porównaniu zwłaszcza z rynkami azjatyckimi może być mało atrakcyjna dla zaawansowanych inwestorów. Kolejnym jest edukacja inwestorów. Cały czas dla wielu inwestorów istnieje potrzeba zwiększenia świadomości na temat korzyści i ryzyka związanych z inwestowaniem w ETF. Ponadto konkurencja między różnymi dostawcami ETF może prowadzić do presji na obniżanie kosztów, co stanowi wyzwanie dla rentowności tych produktów. Dodatkowo na rynku europejskim część funduszy może nie być dostępna lub być produktem pochodnym. Dotyczy to zwłaszcza niektórych surowców oraz sektorów, które wykazują lepsze wyniki na innych rynkach.

Wpływ regulacji na rynek ETF w Europie

Bardzo ważne na rynku europejskim i nie tylko są regulacje stawiane przez rządy i instytucje. Odgrywają one kluczową rolę w kształtowaniu rynku finansowego. W Europie jednym z najważniejszych regulatorów jest Unia Europejska i komisje oraz organizacje z nią związane. Regulacje dotyczące m.in. transgranicznego marketingu i dystrybucji funduszy inwestycyjnych wpływają na funkcjonowanie ETF. Jednocześnie regulacje te często obejmują cały obszar Unii Europejskiej.

Europejski rynek ETF ma jeszcze dużo do zaoferowania. Cały czas powstają nowe fundusze odzwierciedlające inne sektory i indeksy, gdzie każdy inwestor znajdzie miejsce dla siebie. Przeglądając ofertę znajdziemy fundusze, które oferują różne poziomy ryzyka i wpasowują się zarówno w strategie długoterminową, jak i krótkoterminową.

Podobne Artykuły

Comment