Na-Blogu.pl > Finanse > Poznaj zasady działania firm windykacyjnych

Poznaj zasady działania firm windykacyjnych

Poznaj zasady działania firm windykacyjnych

Windykacyjny rynek usług w Polsce 

Kredyt kupiecki to podstawa gospodarki wolnorynkowej. Niesie on jednak z sobą ryzyko trudności w uzyskaniu spłaty długów. Wtedy przedsiębiorcy najczęściej zwracają się do firm windykacyjnych. Windykacyjny rynek usług w Polsce jest branżą rozwijającą się, podobnie jak szerzej rozumiana kultura kredytu inwestycyjnego. Wiele firm windykacyjnych obejmuje tajemnicą handlową sposoby odzyskiwania roszczeń. Niektóre z nich specjalizują się w komunikacji elektronicznej, inne korzystają ze wsparcia biur detektywistycznych. Najszerszym obszarem ich ekspansji jest hurtowe odzyskiwanie długów.

 Kim jest windykator? 

Windykator to specjalista w zakresie negocjacji. Pośredniczy on pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielem. Jego zadaniem jest słowne przekonanie dłużnika, że w interesie zadłużonego leży spłata jego długów.

 Czym windykator różni się od komornika?

W przeciwieństwie do windykatora komornik koncentruje się na zajęciu mienia jako przedstawiciel właściciela roszczeń. Wkracza on do akcji wtedy, kiedy nie udało się odnieść sukcesu negocjacyjnego na etapie polubownym, i postępowanie sądowe zakończyło się prawomocnym wyrokiem.

Czym jest ciężar działalności firmy windykacyjnej?

Zakres działalności firmy windykacyjnej obejmuje: kontaktowanie się z dłużnikiem, proponowanie ugody – najczęściej w rozłożeniu długu na raty i inne formy współpracy w regulacji roszczeń. Akcent pada tu na negocjacje.

 Jak działają w praktyce firmy windykacyjne?

Firmy windykacyjne działają w porozumieniu i na wniosek wierzyciela, czyli właściciela długów. Klient-wierzyciel zleca im odzyskanie roszczeń. Następnie windykatorzy sprawdzają faktyczne istnienie długu i realne szanse jego odzyskania. W większości przypadków silnym elementem perswazyjnym jest już samo pojawienie się windykatora u dłużnika, a więc fakt rozpowszechnienia informacji o istnieniu długu wśród innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Motywująco dla zadłużonego działa zwykle formalny status znajomości sytuacji zadłużenia przez osoby trzecie, a także wielkość i rozpoznawalność marki firmy windykacyjnej.

Co się dzieje dalej? 

Jeśli działania windykacyjne nie odniosą skutków, rozpoczyna się proces tworzenia skutków prawnych z tytułu zaistnienia zadłużenia. Po fiasku negocjacyjnym sprawa zadłużenia kierowana jest do sądu, a następnie do komornika. Wiele firm windykacyjnych tworzy obecnie oferty reprezentacji sądowych dla swoich klientów. Komornik jest w mocy prawnej do zajęcia mienia i rachunków bankowych dłużnika. Komornik posiada prawny status funkcjonariusza publicznego, najczęściej przy okazji zajęcia części wynagrodzenia to on informuje także pracodawcę dłużnika o sytuacji zadłużenia.

Jak prawnie działają firmy windykacyjne w Polsce?

Każda firma windykacyjna działa w Polsce na wniosek i prywatne zlecenie wierzyciela. Wierzyciel zleca firmie odzyskanie długów i wówczas rozpoczyna się proces windykacyjny. Jak podają doświadczeni windykatorzy, najczęściej skutek odnosi już telefon do dłużnika po upływie na przykład sześćdziesięciu dni od terminu płatności faktury. Negocjacje telefoniczne kończą proces windykacyjny sukcesem w niemalże 40%. W pozostałych przypadkach sprawa trafia najczęściej do sądu i rozpoczyna się postępowanie komornicze.

Inspirowane: Straetus.pl – odzyskanie długów za granicą

Podobne Artykuły

Comment