Na-Blogu.pl > Life Style > Dlaczego wizyta na strzelnicy z dziećmi to dobry pomysł?

Dlaczego wizyta na strzelnicy z dziećmi to dobry pomysł?

wizyta na strzelnicy

Z roku na rok wzrasta popularność strzelania do celu w specjalnie wyznaczonych miejscach. Coraz częściej pojawiają się tam osoby niepełnoletnie, co może wzbudzać pewne kontrowersje. W niniejszym artykule zostaną przedstawione argumenty przemawiające za tym, że strzelnica z dziećmi przynosi konkretne korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla społeczeństwa.

Kontakt z bronią ma pozytywny wpływ na wiele aspektów życia

Na wstępie warto podkreślić, że według obowiązującego w naszym kraju prawa strzelanie z dziećmi nie jest zabronione. Jedyny warunek stanowi obecność dorosłych opiekunów lub ich pisemna zgoda. Zalecany minimalny wiek wynosi około 7-8 lat, choć istotną rolę odgrywają tutaj przede wszystkim cechy psychofizyczne – niekiedy bowiem nawet nastolatek nie dysponuje odpowiednim przygotowaniem mentalnym do obsługi pistoletu czy karabinka. Co najważniejsze, omawiane zajęcia nie wywołują agresji. Wymagają one natomiast ogromnego skupienia i umiejętności zachowania spokoju, ucząc tym samym cierpliwości przydatnej na dalszych etapach życia. Nadmierne emocje połączone z gwałtownością zazwyczaj uniemożliwiają skuteczne trafienie do celu. Strzelnica z dziećmi to bardzo dobry pomysł również dlatego, że:

  • rozwija odpowiedzialność za siebie i innych ludzi
  • prowadzi do wzmocnienia kondycji fizycznej (utrzymanie broni we właściwej pozycji narzuca konieczność zaangażowania mięśni)
  • poprawia ogólną jakość wzroku i kształtuje prostą postawę ciała
  • zauważalnie zwiększa pewność siebie (co pomaga w sytuacjach zawodowych i towarzyskich)
  • pozwala odreagować destrukcyjny dla psychiki stres
  • uczy logicznego myślenia
  • zaspokaja naturalną potrzebę adrenaliny
  • wyposaża w zdolność do prawidłowego posługiwania się bronią krótką i długą (gwarancja łatwiejszego zdobycia pracy w służbach mundurowych, szybszego wyrobienia licencji na broń, mniejszego strachu podczas potencjalnej wojny itp.)

Obawy rodziców są nieuzasadnione

Strzelanie z dziećmi jest aktywnością w pełni bezpieczną, gdyż odbywa się zawsze w wydzielonej strefie i pod okiem doświadczonego instruktora. Udziela on fachowych porad, dba o dobór amunicji, a także na bieżąco koryguje ewentualne błędy. W takich warunkach ciężko o wystąpienie jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia. Na niektórych obiektach zamiast prawdziwej broni maluchy wykorzystują pneumatyczne repliki ładowane plastikowymi bądź gumowymi kulkami, co w jeszcze większym stopniu minimalizuje ryzyko zrobienia komuś krzywdy.

Powyższe rozważania jasno wskazują, że strzelnica z dziećmi stanowi świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Oczywiście wymaga przestrzegania konkretnego regulaminu, ale jednocześnie zapewnia doskonałą rozrywkę oraz kształtuje charakter i stabilność emocjonalną.

Podobne Artykuły

Comment