Na-Blogu.pl > Life Style > Jak wygląda konwersacyjny kurs języka angielskiego?

Jak wygląda konwersacyjny kurs języka angielskiego?

Jak wygląda konwersacyjny kurs języka angielskiego

Konwersacyjny kurs języka angielskiego to najlepszy sposób, by w krótkim czasie przełamać barierę komunikacyjną! Zamiast nauki konkretnych słówek oraz rozwiązywania zadań gramatycznych kursanci od pierwszych zajęć uczą się odpowiadać pełnymi zdaniami i prowadzić rozmowę z lektorem i z innymi uczestnikami kursu tak, jak to dzieje się w zwyczajnym życiu. Taka forma kursu sprawia, że za granicą nie mamy problemu z komunikacją i chętnie rozmawiamy na wszelkie tematy, nawet jeśli nasza znajomość języka angielskiego jest jeszcze podstawowa.

Powtarzanie

Kluczem do sukcesu jest powtarzanie nabytej wiedzy, co udowodniły liczne badania. Dlatego każdy kurs języka angielskiego powinien opierać się na częstym powracaniu do poprzednio nabytych umiejętności językowych. Warto na początku każdych zajęć powtarzać  materiał przerabiany podczas ostatnich lekcji, a dopiero potem wprowadzać  nowe zagadnienia. Konwersacyjny angielski to dla uczestników kursu przede wszystkim rozmowa z lektorem, który wskazuje właściwe użycie nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a następnie wprowadza zadania z zastosowaniem słów i gramatyki tak, aby nowy materiał był powtarzany zarówno w teorii, jaki i w praktycznym użyciu, w kontekście. Zajęcia są wzbogacane czytaniem tekstów i pisaniem ze słuchu.

Skupienie

Konwersacyjny kurs języka angielskiego wymaga od kursantów pełnego zaangażowania podczas lekcji, bowiem ta metoda opiera się na wielości zagadnień i wymaga nieustannej interakcji. Lektor w trakcie trwania zajęć zadaje zatem wiele pytań i nieustannie wciąga ucznia do rozmowy. Nawet w przypadku braku odpowiedzi ze strony kursanta lektor nie czeka biernie i sam rozpoczyna odpowiedź, naprowadzając tym samym rozmówcę na właściwe tory.

Rozmowa

Schemat tych rozmów w pierwszych fazach nauki jest z reguły znany kursantowi, który powtarza początkowo te same słowa i zwroty.  Ale to właśnie taki typ nauki przyśpiesza umiejętność wprowadzania do rozmowy własnych elementów, zdań i struktur gramatycznych. Rozwija tym samym nijako odruchy językowe, szybkość swobodnego mówienia bez zastanawiania się. Wskazać należy, iż tak częste u kursantów myślenie w języku polskim i tłumaczenie w głowie na angielski bardzo utrudnia sprawną komunikację. Najlepszą metodą intensywnego kursu języka angielskiego wydaje się być po prostu mówienie w tym języku bez względu na wewnętrzne opory i blokady.  Korzystnie więc będzie mówić długo, budować złożone zdania i odpowiadać na pytania lektora w jak najdłuższej formie, aby nabywać umiejętności użycia wielu słów i struktur gramatycznych.

Poprawianie błędów

Należy pamiętać, żeby nie zrażać się do tego, że lektor będzie poprawiał naszą wypowiedź, ponieważ w ten sposób stara się on wypracować w nas użycie właściwych konstrukcji.  Właśnie dlatego tak istotne jest zwracanie uwagi na poprawną wymowę już od początkowych lekcji i systematyczne poprawianie wymowy kursantów. Dzięki temu można wyeliminować błędy już w zarodku.  Nabyte raz błędy, zwłaszcza te zastosowane podczas pierwszego kontaktu z danym zwrotem trudno potem wykorzenić.

 

Podobne Artykuły

Comment