Na-Blogu.pl > Life Style > Pogrzeb z kremacją, jako coraz powszechniejsza uroczystość pożegnalna bliskiego

Pogrzeb z kremacją, jako coraz powszechniejsza uroczystość pożegnalna bliskiego

Pogrzeby z kremacją w wielu kulturach znane i praktykowane są od stuleci, jednak w Polsce wciąż jeszcze wzbudzają kontrowersje. Z roku na rok taka forma pochówku jest jednak coraz popularniejsza.

Co przemawia za wyborem kremacji, jako formy pochówku?

Często o tym, w jaki sposób zostanie pochowany zmarły, decyduje jego ostatnia wola. Jeszcze za życia wiele osób pozostawia szczegółowe wytyczne dotyczące formy pogrzebu. Kremacji poddawani są zmarli młodsi oraz starsi, chociaż przeważają tu osoby, którym nie udało się dożyć sędziwego wieku. Jeśli zmarły nie podjął decyzji dotyczącej formy pochówku, podejmuje ją jego rodzina, która również może zdecydować o spopieleniu zwłok.

Poza wolą osoby zmarłej, jaką oczywiście należy uszanować, bliscy decydują się na kremację zwłok zmarłego z różnych powodów. Powszechnie uważa się, iż przeważają tu względy finansowe, ponieważ kremacja wydaje się być tańsza od tradycyjnego pogrzebu.

I rzeczywiście cena, jaką należy zapłacić za spopielenie zwłok oraz cena urny są niższe, aniżeli cena trumny razem z kosztami związanymi z tradycyjnym pogrzebem (koszty wiążą się z przygotowaniem ciała zmarłego, zakupem odpowiedniej odzieży trumiennej, czy nabyciem samej trumny). Jednak koszt kremacji będzie niższy jedynie w przypadku, gdy w miejscowości, w jakiej odbywa się pogrzeb istnieje i funkcjonuje krematorium. Jeśli jest odmiennie, należy liczyć się z dodatkowym wydatkiem, jaki należy ponieść na transport zwłok. Urnę z prochami można, wedle obowiązującego w Polsce prawa, przewieźć samodzielnie.

Ekologiczne aspekty kremacji

Osoby – zwłaszcza młodsze – pozostawiając w swojej ostatniej woli zapis dotyczący kremacji, jako formy pogrzebu, często kierują się względami ekologicznymi, gdyż kremacja jest formą pochówku, cechującą się najmniejszym wpływem na środowisko wśród wszystkich innych metod chowania zwłok, jakie zostały dopuszczone w Europie.

Sam proces kremacji polega na spopieleniu ciała razem ze specjalną trumną w piecu krematoryjnym, w wysokiej temperaturze, z udziałem powietrza oraz przy zastosowaniu gazu lub oleju opałowego, który jest paliwem pomocniczym. Wszelkie spaliny, jakie powstają podczas tego procesu, są dodatkowo filtrowane przed ich ostatecznym wyemitowaniem do atmosfery. Nowoczesne piece kremacyjne nie zanieczyszczają zatem powietrza, a emisja szkodliwych substancji jest znikoma. Warto w tym miejscu przypomnieć również, iż w trakcie tradycyjnego pochówku w sposób istotny naruszana jest czystość gleby, ponieważ szczątki rozkładając się, wydzielają do gleby wiele pierwiastków chemicznych, jak chociażby żelazo, co narusza stabilność naturalnych procesów zachodzących w ziemi. Podobnie na zagrożenie skażeniem narażona jest gospodarka wodna. W przypadku pogrzebu spopielonych zwłok nie istnieją tego typu niebezpieczeństwa.

Gdzie można pochować urnę z prochami zmarłego?

Chociaż na zachodzie popularne jest rozsypywanie prochów zmarłych w miejscach, które wybrali oni sami jeszcze za życia, bądź w wytypowanych przez rodzinę, w Polsce prawo zabrania takiego procederu. Jak stanowią polskie przepisy, urnę z prochami należy pochować w miejscu do tego przeznaczonym, a zatem na cmentarzu. Jednakże w tym wypadku można wybrać jedną z kilku opcji takiego pogrzebu. Urna może zostać pochowana w kolumbarium, które jest specjalnym murem z otworami przeznaczonymi do pochówku urn. Istnieją również w naszym kraju cmentarze, gdzie wydzielone zostały specjalnie przygotowane miejsca do pochówku urn; są to na ogół niewielkie kwatery, nieco przypominające cmentarze w Stanach Zjednoczonych. Urna z prochami może zostać również złożona w grobie rodzinnym, a wówczas w trakcie pogrzebu uchyla się jedynie pokrywę nagrobka, zaś do wnęki wkładana jest zawierająca prochy urna.

Kremacja, jako coraz powszechniejszy pochówek zmarłego

Jak wskazują dane, w Polsce około 40 procent pogrzebów to pogrzeby z kremacją i chociaż nie istnieją oficjalne statystyki, jest ich na pewno znacznie więcej, niż jeszcze dekadę temu. Warto wiedzieć, iż aby można było dokonać kremacji zwłok, wymagane są te same dokumenty, jak w przypadku tradycyjnego pogrzebu oraz zezwolenie na kremację, wystawiane przez najbliższego członka rodziny zmarłego

Profesjonalne zakłady pogrzebowe pomagają w skompletowaniu wymaganych dokumentów, zajmują się także organizacją kremacji, przewiezieniem ciała do krematorium, a także odbiorem urny z prochami zmarłego. Rodzina nie musi brać zatem udziału w technicznych aspektach procesu kremacji.

Źródło: Elizjum – usługi pogrzebowe Warszawa

Podobne Artykuły

Comment