Na-Blogu.pl > Technologie > Bariery optyczne – zasada działania i zastosowanie

Bariery optyczne – zasada działania i zastosowanie

bariera optyczna

Najwięcej wypadków z udziałem człowieka w firmach produkcyjnych ma miejsce zawsze we współudziale z różnymi maszynami. W dużej mierze mogą to być poważne uszkodzenia ciała, prowadzące do wielu powikłań zdrowotnych. Wiele tego typu zdarzeń jesteśmy w stanie uniknąć, zaopatrując się w urządzenia  wyposażone w automatyczne systemy bezpieczeństwa, jakimi są bariery świetlne. W dzisiejszych czasach zaawansowane środki techniczne, wykorzystujące różnorodne zjawiska fizyczne, potrafią zagwarantować bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

Z czego składa się bariera optyczna?

Jest ona elementem składowym źródła emisji danej energii oraz detektora, a całość tych dwóch elementów określana jest jako fotoprzekaźnik. Elektroda promieniowania oraz czujnik pozostają w tej samej obudowie bądź w oddzielnych segmentach. Oprócz tego, promień światła może mieć odmienne widmo oraz natężenie, natomiast określone układy są w stanie określać odmienny stopień odporności na utrudnienia dochodzące z zewnątrz.

Na co zwrócić uwagę, przy wyborze odpowiedniej bariery świetlnej?

Każda bariera świetlna różni się nie tylko parametrami technicznymi, ale także posiada istotne cechy, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru.

Czas reakcji – moment, jaki upływa od czasu przerwania promienia, do chwili zatrzymania maszyny.

Jakość bezpieczeństwa – określana jest, za pomocą typów. Przy typie 4 wymagany jest najwyższy poziom bezpieczeństwa w przypadku bliskiego zasięgu, natomiast przy niskim narażeniu warto wybrać typ 2 o mniejszych wymaganiach.

Funkcja wyciszenia – opcja ta pozwala na przejście ustalonego obiektu przez teren ochronny bez uruchomienia alarmu. Wykrywane są następne położenia i kierunek ruchu określonego przedmiotu od czasu jego pojawienia się w strefie ochronnej, aż do momentu opuszczenia tej strefy.

Funkcja wygaszania – ta opcja umożliwia wyłączenie potrzebnych wiązek promieni. Często jest to wymagane, gdy stałe lub ruchome fragmenty maszyny, znajdują się w strefie wykrywania kurtyny.

Ilość promienibariera świetlna dostępna jest w wykonaniu jednowiązkowym lub wielo-wiązkowym. Bariery jednowiązkowe, wykorzystywane są do wykrywania obiektów o potężnych gabarytach i zazwyczaj umieszczane są dalej od maszyny. Natomiast kurtyny wielowiązkowe gwarantują wykrywanie obiektów o różnej wielkości.

Multiscanningczujnik tej funkcji ułatwia dokonanie wielokrotnego odczytu w jednostce czasu. Jest wykorzystywana przy pracy barier w trudnych warunkach otoczenia, a zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba wykluczyć wpływ zewnętrznych źródeł promieniowania świetlnego.

Praca cykliczna – opcja ułatwiająca włączanie bariery tylko na wyznaczony czas. Chodzi o to, że jeżeli maszyna robi np. pewne operacje cyklicznie, a między tymi okresem w strefie niebezpiecznej znajdzie się człowiek, to funkcja ta pozwala zaprogramować odpowiednie działanie tej bariery świetlnej.

Strefa ochronna – naruszenie obszaru ochronnego przez obiekt automatycznie spowoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny.

Pole ostrzegawcze – ta funkcja umożliwia ostrzeganie operatora maszyny, o przekroczeniu wskazanej strefy. Nie spowoduje to zatrzymania maszyny, ale jest to opcja bardzo przydana, w momencie nieuwagi operatora.

Zakres temperatury pracy – klasyczny zasięg temperatury waha się od 0°C do 55°C. Bariery świetlne poszczególnych producentów mogą pracować w temperaturach ujemnych nawet do -10°C.

Zasilanie – typowe napięcie zasilania barier świetlnych wynosi 24 V DC, ale występują też z napięciem 230 V AC lub 110 V AC.

Zasięg pola – jest to maksymalny dystans pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem bariery świetlnej. Standardowa bariera optyczna ma zasięg do 7 m, ale niektórzy producenci proponują kurtyny o zasięgu do 15 m.

Jak widać, bariery świetlne charakteryzują się wieloma parametrami. Wybór odpowiedniego urządzenia należy dostosować do potrzeb konkretnego zakładu pracy.

Podobne Artykuły

Comment