Na-Blogu.pl > Technologie > Czujnik bezruchu Super Pass – zasada działania

Czujnik bezruchu Super Pass – zasada działania

czujnik bezruchu

Sygnalizator bezruchu Super Pass II to urządzenie dedykowane przede wszystkim strażakom, mające na celu zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa w czasie akcji. Posiada funkcję automatycznego uruchomienia, dzięki czemu po wyjęciu go z miejsca przechowywania natychmiastowo przechodzi w tryb gotowości. Urządzenie to jest certyfikowane do pracy w niebezpiecznych warunkach oraz spełnia kryteria przepisów NFPA (z ang. National Fire Protection Association), czyli międzynarodowej organizacji non-profit, zajmującej się ochroną przeciwpożarową. Oprócz opcji wykrywania bezruchu może również alarmować o nadmiernej temperaturze najbliższego otoczenia. Super Pass II wyróżnia się także łatwością obsługi i serwisowania oraz donośnym sygnałem alarmowym. Czujnik ten posiada poliwęglanową obudowę, która bez problemu przetrwa uderzenia oraz zniesie wysoką temperaturę. Czas pracy sygnalizatora w trybie wykrywania wynosi do 40 godzin na alkalicznej baterii 9 V.

Zasada działania sygnalizatora bezruchu Super Pass II

W momencie wyjęcia czujnika z miejsca przechowywania klucz w sposób automatyczny odłącza się od jego obudowy, co skutkuje niezwłocznym uruchomieniem się urządzenia w trybie wykrywania bezruchu, bądź dodatkowo również zbyt dużej temperatury otoczenia. W trakcie procesu uruchamiania czujnik wydaje sygnały dźwiękowe, a żółte lampki urządzenia migają w sposób naprzemienny.

Sygnalizator przechodzi w tryb wstępnego alarmu, wydając przy tym odpowiedni sygnał, jeżeli czas bezruchu strażaka wynosi od 18 do 23 sekund. Towarzyszy temu tymczasowe świecenie czterech czerwonych diod LED. Poziom głośności sygnału sukcesywnie narasta, informując o zbliżaniu się chwili przejścia w tryb pełnego alarmu jeżeli strażak pozostaje w bezruchu w czasie 30-35 sekund. Podczas pełnego alarmu czerwone lampki LED migają w szybkim tempie, a czujnik wydaje modulowany, donośny dźwięk alarmowy. Tryb ten można dezaktywować dopiero poprzez wciśnięcie dwóch bocznych przycisków sygnalizatora w tym samym czasie.

Funkcja wykrywania nadmiernej temperatury

Jak wspomniano powyżej, Super Pass II poza sygnalizowaniem bezruchu może też alarmować o zbyt wysokiej temperaturze otoczenia. Im jest ona wyższa, tym krótszy czas musi upłynąć do włączenia sygnału dźwiękowego. Dla przykładu, szacunkowy czas do uruchomienia alarmu dla temperatury 95°C wynosi ok. 12 minut, zaś dla temperatury 175°C już tylko ok. 6 minut.

Znaczenie czujnika bezruchu w pracy strażaków

Urządzenie Super Pass II stanowi bardzo dużą pomoc w ratowaniu zdrowia i życia strażaka, który stracił przytomność na skutek ciężkich warunków otoczenia, w jakich musiał się znaleźć w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Głośny sygnał alarmowy pozwala na szybkie dotarcie do niego z niezbędną pomocą, dlatego też jest niezwykle istotnym elementem wyposażenia.

Podobne Artykuły

Comment