Na-Blogu.pl > Technologie > Łuki specjalne w transporcie pneumatycznym – jakie jest ich zadanie?

Łuki specjalne w transporcie pneumatycznym – jakie jest ich zadanie?

Luki specjalne w transporcie pneumatycznym

Transport pneumatyczny jest jednym z najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych sposobów przemieszczania materiałów sypkich w obrębie większości zakładów przemysłowych. Tworzone tą metodą ciągi transportowe mają bardzo wiele zalet, ale ich działanie wiąże się z udziałem dużych sił i prędkości. Aby nie zakłócały one procesu technologicznego, stosuje się takie elementy, które niwelują niepożądane zjawiska fizyczne. Jednym z nich są łuki specjalne. Jak działają i jakie jest ich zadanie?

Trudności związane z transportem pneumatycznym

Transport pneumatyczny odbywa się za pomocą specjalnego rurociągu, przez który z udziałem wysokiego ciśnienia przemieszczane są materiały będące substratami lub produktami poszczególnych procesów przemysłowych. Zaletą takiego rurociągu jest możliwość dostosowania go do potrzeb konkretnej hali produkcyjnej. Transport nie musi odbywać się po linii prostej, rurociąg można poprowadzić pod dowolnym kątem, a materiały mogą być przemieszczane ze sporą prędkością na duże odległości.

Newralgiczną częścią takiego ciągu transportowego są miejsca, w których następuje nagła zmiana kierunku ruchu przemieszczanego surowca, czyli tak zwane łuki. W związku z prędkością i konsystencją transportowanego materiału w miejscach zmiany kierunku ruchu powstają duże oddziaływania kinetyczne i elektrostatyczne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg całego procesu. Może to prowadzić do uszkodzenia materiału, nadmiernej eksploatacji rurociągu, wyładowań, a w skrajnych wypadkach całkowitego uszkodzenia linii transportowej. Problem ten można usunąć, stosując łuki specjalne. Ich zadaniem jest zmiana kierunku ruchu transportu przy jednoczesnym wyeliminowaniu szkodliwych efektów wywoływanych przez silne tarcie.

Jak działają łuki specjalne?

Aby zwykły łuk nie powodował zbyt wysokiego tarcia, można zwiększyć jego promień, wzmocnić konstrukcję lub zmniejszyć prędkość transportu. W większości przypadków rozwiązania te zmniejszają efektywność i generują niepotrzebne koszty. Łuki specjalne neutralizują problem tarcia za pomocą specjalnej formy, która wymusza odpowiedni ruch transportowanego surowca. Istnieje kilka rodzajów łuków specjalnych. Najprostszy ma kształt trójnika z zaślepionym końcem. Pozwala on zniwelować tarcie, nawet przy bardzo małym promieniu, ale jego wadą jest zaleganie transportowanego materiału w ślepym końcu. Bardziej zaawansowaną formą jest trójnik ze specjalną komorą. Wymusza ona wirowanie surowca, dzięki czemu nie zalega on w rurociągu.

Jak dobrać łuk specjalny do transportu pneumatycznego?

Łuki specjalne mają zastosowanie przede wszystkim przy transporcie materiałów o wysokiej ścieralności. Decydując się na takie rozwiązanie, należy jednocześnie kierować się specyficznymi wymaganiami produkcji, a także samym przebiegiem rurociągu. Wpływają one nie tylko na rodzaj łuku specjalnego, ale też na wybór materiałów, z jakich powinien być on wykonany. Przykładowo specjalne wymagania musi spełniać łuk do transportu produktów spożywczych – musi być wykonany z materiałów, które są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Najczęściej zastosowanie znajdują tu łuki wykonane ze stali nierdzewnej. Podczas doboru łuku warto też kierować się wiedzą producentów ciągów transportowych. Dzięki temu transport pneumatyczny będzie nie tylko efektywny, ale i bezpieczny.

Podobne Artykuły

Comment